REGULAMIN ZAKUPU ORAZ KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH

 1. Voucher można nabyć w gab. DrKacprzak ul. Plac Celebry Papieskiej 1 Płock lub zamówić telefonicznej pod nr. tel. 883-012-013
 2. Zakupiony Voucher ma określoną datę ważności
 3. Zakupiony voucher jest wypisywany na nazwisko osoby obdarowanej bądź na okaziciela.
 4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie łączy się z promocjami w salonie.
 5. Vouchery dostępne są w ciągłej sprzedaży i opiewają na kwotę 100 zł, 250 zł , 500 zł, lub na dowolny zabieg.
 6. Voucher upominkowy upoważnia do skorzystania z usług w gabinecie DrKacprzak zgodnie z wartością posiadanego Vouchera oraz obowiązującym cennikiem.
 7. W przypadku realizacji usług o wartości mniejszej niż podana na kuponie pozostała część nie będzie zwracana w formie gotówki,
 8. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na wyższą kwotę niż wartość Vouchera.
 9. Jeżeli Voucher upominkowy obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwskazań nie mogą zostać wykonane, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej wartości.
 10. Osoba posiadająca Voucher , zobowiązana jest do wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty.
 11. przed wykonaniem zabiegu , należy przedstawić w recepcji DrKacprzak oryginalny Voucher uprawniający do korzystania z usług. Nie okazanie Vouchera skutkuje odmową wykonania zabiegu.
 12. W przypadku zniszczenia lub zgubienia Vouchera, nie ma możliwości wystawienia duplikatu.
 13. W sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje  właściciel gab. DrKacprzak.
 14. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Vouchera. Osoba kupująca lub obdarowana oświadcza iż zapoznała się z jego treścią i akceptuje go bez zastrzeżeń.